Windows XP-stöd för F-Secure SAFE och F-Secure Internet Security upphör

Vårt Windows XP-stöd för F-Secure SAFE och F-Secure Internet Security upphörde i juni 2016, efter en period med förlängt stöd för operativsystemet. Microsoft tillkännagav att stödet för Windows XP skulle upphöra redan i april 2014.

Vad innebär det att stödet upphör?

Att stödet upphör innebär att vi, om vår säkerhetsprodukt för hemmabruk installeras på ett Windows XP-operativsystem, inte kan garantera att datorn skyddas. Eftersom Windows XP-stödet för F-Secure SAFE och Internet Security har upphört innebär detta – om operativsystemet på din dator är Windows XP – att datorn inte längre tar emot nödvändiga säkerhetsuppdateringar och kan vara mer sårbar för säkerhetsrisker.

Vad ska jag göra?

Vi rekommenderar bestämt att du uppgraderar datorns operativsystem till en Windows-version som får säkerhetsuppdateringar från Microsoft för att förbli skyddad. Den senaste operativsystemversionen ger alltid den bästa skyddstekniken och underhålls fullständigt av leverantören med säkerhetsuppdateringar och förbättringar när så behövs.

Vad händer med min programvara när stödet upphört?

Om du har en giltig licens för vår produkt och du uppgraderar datorns operativsystem är din befintliga licens fortfarande giltig för de plattformar som stöds.

Anm: Kolla in följande artiklar för att ta reda på hur du kontrollerar systemkraven för våra säkerhetsprodukter för hemmabruk:

Dessa viktiga frågor påverkar dock de säkerhetsprodukter för hemmabruk du använder efter att Windows XP-stödet för F-Secure SAFE och Internet Security upphört:

  • Säkerhetsprodukten för hemmabruk på din Windows XP-dator tar inte längre emot viktiga säkerhetsuppdateringar och datorn kan vara känslig för skadliga virus och andra skadeprogram.
  • Om du för närvarande har vår säkerhetsprodukt för hemmabruk installerad på din Windows XP-dator och din licens löper ut kommer du inte längre att kunna förnya den licensen på din Windows XP-dator.
  • Om du ominstallerar vår säkerhetsprodukt för hemmabruk på ett Windows XP-operativsystem kommer den upphöra att fungera, eftersom de senaste versionerna av våra säkerhetsprodukter för hemmabruk inte längre är kompatibla med Windows XP.
Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Revidering #
5 av 5
Senaste uppdatering:
‎23-03-2017 04:23 PM
Uppdaterat av: