Windows Vista-stöd för F-Secure SAFE och F-Secure Internet Security upphör

Vårt Windows Vista-stöd för F-Secure SAFE och F-Secure Internet Security upphör den 30 juni 2017, efter en period med förlängt stöd för operativsystemet. Microsofts stöd för Windows Vista upphör i april 2017.

Vad innebär det att stödet upphör?

Att stödet upphör innebär att vi, om vår säkerhetsprodukt för hemmabruk är installerad på ett Windows Vista-operativsystem, inte kan garantera att datorn skyddas, eftersom den inte längre tar emot de viktiga säkerhetsuppdateringarna och därmed kan vara mer sårbar för säkerhetshot.

Vad ska jag göra?

Vi rekommenderar bestämt att du uppgraderar datorns operativsystem till en Windows-version som får säkerhetsuppdateringar från Microsoft för att förbli skyddad. Den senaste operativsystemversionen ger alltid den bästa skyddstekniken och underhålls fullständigt av leverantören med säkerhetsuppdateringar och förbättringar när så behövs.

Vad händer med min programvara när stödet upphört?

Om du har en giltig licens för vår produkt och du uppgraderar datorns operativsystem är din befintliga licens fortfarande giltig för de plattformar som stöds.

Note: Kolla in följande artiklar för att ta reda på hur du kontrollerar systemkraven för våra säkerhetsprodukter för hemmabruk:

Dessa problem påverkar dock de säkerhetsprodukter för hemmabruk du använder efter att Windows Vista-stödet för F-Secure SAFE och Internet Security upphört:

  • Säkerhetsprodukten för hemmabruk på din Windows Vista-dator tar inte längre emot viktiga säkerhetsuppdateringar och datorn kan vara känslig för skadliga virus och andra skadeprogram.
  • Om du för närvarande har vår säkerhetsprodukt för hemmabruk installerad på din Windows Vista-dator och din licens går ut rekommenderar vi uttryckligen att du inte uppdaterar din licens, eftersom vi inte kan garantera att produkten fortsätter att fungera på det här operativsystemet.

  • Om du ominstallerar vår säkerhetsprodukt för hemmabruk på ett Windows Vista-operativsystem kommer den upphöra att fungera, eftersom de senaste versionerna av våra säkerhetsprodukter för hemmabruk inte längre är kompatibla med Windows Vista.
Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Revidering #
2 av 2
Senaste uppdatering:
‎07-04-2017 12:51 PM
Uppdaterat av:
 
Etiketter (2)