Wat moet ik doen wanneer SAFE malware detecteert?

Wanneer de virusbescherming is ingeschakeld, scant deze uw computer automatisch op malware zonder u hierom te vragen. Het product verwerkt standaard de malware direct nadat deze wordt gevonden, zodat het systeem niet wordt beschadigd.

Als u er echter voor kiest om malware niet automatisch te verwerken, gaat u als volgt te werk:

  1. Open de gebruikersinterface van het product door op het productpictogram te klikken in het systeemvak.
  2. Klik op Instellingen op de pagina Status.

    Note: U moet beschikken over beheerdersrechten om deze instellingen te wijzigen.

  3. Selecteer Virusbescherming in het navigatievak links.
  4. Schakel het selectievakje Schadelijke bestanden automatisch verwerken uit.
  5. Klik op OK.
Vanaf nu wordt u tijdens de scans gevraagd wat u met malware wilt doen wanneer deze worden gevonden. Afhankelijk van het type malware dat wordt gevonden, kunt u de optie selecteren die u wilt.
Table 1. Schadelijke bestanden verwerken
Actie Wat er gebeurt met het bestand
Automatisch verwerken Het product laten beslissen wat de beste actie is om te ondernemen op basis van het gevonden bestand.
Bestanden reinigen Het product probeert bestanden op te schonen en verplaatst ze naar de quarantaine als ze niet kunnen worden opgeschoond.
De bestanden verwijderen De bestanden permanent van de computer verwijderen.
De bestanden isoleren De bestanden in quarantaine plaatsen zodat deze uw computer niet kunnen beschadigen.
Het bestand alleen blokkeren De toegang tot het bestand blokkeren, maar dit op uw computer houden.
Table 2. Spyware verwerken
Actie Wat er gebeurt met de spyware
Automatisch verwerken Het product laten beslissen wat de beste actie is om te ondernemen op basis van de gevonden spyware.
Applicatie isoleren De applicatie in quarantaine plaatsen zodat deze uw computer niet kan beschadigen.
Applicatie verwijderen De applicatie permanent van de computer verwijderen.
Applicatie voor nu blokkeren De toegang tot de applicatie blokkeren, maar deze op uw computer houden.
Applicatie altijd laten doorgaan De applicatie toestaan om te worden uitgevoerd en deze in de toekomst uitsluiten van scans.
Table 3. Mogelijk ongewenste applicaties verwerken
Actie Wat gebeurt er met de applicatie
Applicatie isoleren De applicatie in quarantaine plaatsen zodat deze uw computer niet kan beschadigen.
Applicatie verwijderen De applicatie permanent van de computer verwijderen.
Applicatie voor nu blokkeren De toegang tot de applicatie blokkeren, maar deze op uw computer houden.
Applicatie altijd laten doorgaan De applicatie toestaan om te worden uitgevoerd en deze in de toekomst uitsluiten van scans.
Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versiegeschiedenis
Revisienr.
2 van 2
Laatste update:
‎07-04-2017 01:05 PM
Bijgewerkt door:
 
Labels (2)