Varför får jag påminnelser om att förnya F-Secure Internet Security?

När utgångsdatumet för din prenumeration på F-Secure Internet Security närmar sig börjar produkten påminna dig om att förnya prenumerationen.

E-postpåminnelsen om att förnya din prenumeration skickas baserat på inköpsdatumet för produkten, inte på det datum då du installerade produkten och aktiverade skyddet.

Om du fortfarande får påminnelser om förnyelse via e-post efter att du har förnyat prenumerationen har du troligtvis förnyat prenumerationen med hjälp av en annan e-postadress. Eftersom systemet inte kan koppla denna förnyelse till din första prenumeration fortsätter det att skicka e-postpåminnelser om att prenumerationen håller på att gå ut till den e-postadress som du använde för att köpa din första prenumeration.

Du får en sista e-postpåminnelse efter det uppskattade utgångsdatumet för prenumerationen.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Revidering #
3 av 3
Senaste uppdatering:
‎03-09-2018 03:58 PM
Uppdaterat av:
 
Etiketter (2)