Varför borde jag ha olika användarkonton på datorn?

Vi rekommenderar att du skapar ett separat Windows-användarkonto för varje familjemedlem. Om varje dator har ett separat Windows-användarkonto kan du ställa in olika behörighet för var och en. Då kan du till exempel begränsa antalet timmar ditt barn tillbringar på internet. Du kan även begränsa vilket innehåll och vilka webbplatser de har tillgång till.

Bara någon med administratörsbehörighet kan ändra produktinställningarna för de olika Windows-användarkontona. Föräldrar kan till exempel ha administratörsbehörighet och barn kan ha vanlig behörighet i Windows-användarkontona.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Revidering #
6 av 6
Senaste uppdatering:
‎11-10-2019 02:11 PM
Uppdaterat av: