Vad är spelläge?

Genom att aktivera spelläge kan du optimera produktens användning av datorns systemresurser.

Dataspel kräver ofta mycket systemresurser för att fungera problemfritt.

Spelläget frigör fler systemresurser för hantering av spel som körs på datorn genom att minska produktens påverkan på datorns CPU och nätverksanvändning. Samtidigt behåller det produktens viktiga funktioner. Automatiska uppdateringar och andra åtgärder som kan orsaka hög CPU- och nätverksanvändning stängs till exempel av när spelläget aktiveras.

Dessutom kan inte meddelanden eller pop-ups från åtgärdscentret visas när spelläget är aktiverat. Viktiga meddelanden visas om de kräver omedelbar uppmärksamhet eller åtgärd, men andra meddelanden visas bara när du inaktiverar spelläget. Detta gäller även alla helskärmsprogram, till exempel om du tittar på en presentation, ett bildspel eller en video i helskärmsläge, även om spelläget är inaktiverat.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Revidering #
6 av 6
Senaste uppdatering:
2 veckor sedan
Uppdaterat av:
 
Etiketter (4)