Vad är Surfskydd?

F-Secures Surfskydd är ett webbläsartillägg som utgör en del av det F-Secure SAFE-programvarupaket du köper. Tillägget är för närvarande enbart tillgängligt för Internet Explorer, Firefox, Chrome och Safari. Tillägget installeras automatiskt när du installerar F-Secure SAFE på datorn och för de flesta webbläsare måste tillägget Surfskydd aktiveras separat när du öppnar den valda webbläsaren för första gången.

När tilläggets har aktiverats i din webbläsare säkerställer Surfskyddet (kallas Säker surfning på mobila enheter) säker surf och säkra bankärenden online genom sitt stöd för både krypterad (HTTPS) och icke-krypterad (HTTP) trafik.

Surfskyddet blockerar även skadliga och misstänkta webbplatser för att säkerställa att din dator och dina uppgifter är säkra. Oönskade webbplatser kan till exempel blockeras med en avisering om ”blockerad sida”. Surfskyddet lägger även till en ikon för anseendebedömning före samtliga länkar på sidan med dina sökresultat genom att framtvinga Safe Search-läge för sökmotorer, även om HTTPS används. Den här funktionen är tillgänglig för sökmotorerna Google, Yahoo och Bing!.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Revidering #
8 av 8
Senaste uppdatering:
fredag
Uppdaterat av: