Vad är Appkontroll?

Appkontroll är en funktion som utgör en del av Familjereglerna i F-Secure SAFE. Appkontroll är för närvarande tillgängligt för F-Secure SAFE för Android. Funktionen Appkontroll aktiveras som en del av konfigurationen av Familjeregler på ett barns Android-installation.

Funktionen ger dig möjlighet att hantera åtkomsten till appar på ditt barns Android-enhet. Du kan fjärrvisa alla installerade appar via din My F-Secure-portal och välja om de ska vara tidsbegränsade, tillåtas eller blockeras helt.

Du kan också välja ett standardbeteende för nyinstallerade appar. Detta gör att ditt barn kan installera nya appar, men att användningen alltid är begränsad – du kan antingen blockera (tills du godkänner användningen) eller tillämpa surftider för dessa nya appar.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Revidering #
8 av 8
Senaste uppdatering:
‎11-10-2019 02:07 PM
Uppdaterat av:
 
Etiketter (3)