Używanie Kontroli rodzicielskiej na urządzeniach z iOS Twojego dziecka

Aby korzystać z Kontroli rodzicielskiej, otwórz aplikację F-Secure SAFE i kliknij opcję Kontrola rodzicielska.

 1. Aby ustawić ograniczenie czasu przeglądania Internetu:
  1. Wybierz opcję Ograniczenia czasowe.
  2. Kliknij suwak Użyj ograniczeń czasowych, aby go włączyć.
  3. Przeciągnij suwak, aby określić, ile godzin dziennie Twoje dziecko może korzystać z Internetu na tym urządzeniu.
 2. Aby ograniczyć dostęp do określonej zawartości internetowej:
  1. Kliknij opcję Blokowanie zawartości.
  2. Kliknij opcję Dozwolona zawartość, aby zezwolić na dostęp tylko do określonych typów zawartości. Pojawi się lista różnych kategorii.
  3. Zaznacz odpowiednie pola, aby wybrać typy zawartości, które mają być dostępne.
 3. Aby ograniczyć dostęp do określonych stron internetowych:
  1. Kliknij opcję Witryny dozwolone, aby zezwolić dziecku na dostęp tylko do niektórych stron internetowych.
  2. Aby dodać stronę internetową, kliknij przycisk (+).

Wersja tego artykułu w języku angielskim

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Historia wersji
Nr wersji
3 z 3
Ostatnia aktualizacja:
‎15-02-2016 01:28 PM
Zaktualizowano przez: