Subskrypcja produktu F-Secure Internet Security została odnowiona, ale nie mogę znaleźć klucza subskrypcji. Gdzie mogę go znaleźć?

Gdy odnawiasz subskrypcję produktu F-Secure Internet Security w naszym sklepie eStore, klucz subskrypcji jest wyświetlany na stronie Potwierdzenie zamówienia na zakończenie procesu składania zamówienia.

Po zakończeniu zakupu otrzymasz też klucz subskrypcji w wiadomości e-mail od naszego partnera świadczącego usługi eCommerce — firmy Cleverbridge. Gdy otrzymasz tę wiadomość, przewiń jej treść, aby znaleźć klucz subskrypcji.

Klucz subskrypcji ma następujący format: AAAA-BBBB-1111-CCCC-2222.

Za pomocą klucza subskrypcji możesz aktywować odnowienie subskrypcji.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Historia wersji
Nr wersji
7 z 7
Ostatnia aktualizacja:
‎11-10-2019 02:02 PM
Zaktualizowano przez: