Så här kringgår du iOS begränsning av tidsgränsfunktionen i Familjeregler

Symptom

Mitt barn kan använda alla appar på sin iOS-enhet (iPhone/iPad) trots tidsgränsinställningarna i Familjeregler.

Diagnos

Det här beror på iOS-systemet, eftersom det begränsar F-Secure till att endast hantera vår egen SAFE-webbläsarapp.

Lösning

Du kan använda Begränsningar för att blockera eller begränsa specifika appar och funktioner på din iPhone/iPad.

  1. På din iPhone/iPad trycker du på Inställningar > Allmänt > Begränsningar.
  2. Tryck på Aktivera begränsningar.
  3. Ange en begränsningskod. Använd en kod som dina barn inte känner till.
  4. Inaktivera andra internetwebbläsare och alternativet Installera appar.
Nu är dina barn skyddade från olämpligt innehåll. De kan inte kringgå surfskyddet genom att installera eller använda andra internetwebbläsare än F-Secure SAFE.
Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Revidering #
3 av 3
Senaste uppdatering:
‎11-10-2019 02:13 PM
Uppdaterat av:
 
Etiketter (4)