Po odnowieniu subskrypcji usługi F-Secure SAFE na urządzeniu z systemem Android pokazywana jest stara data ważności

Objawy

Odnowiłem subskrypcję F-Secure SAFE, ale wyświetlana jest nadal stara data ważności subskrypcji.

Diagnoza

Po odnowieniu subskrypcji nie musisz wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Produkt na urządzeniu zostanie automatycznie zaktualizowany. Może to jednak potrwać kilka godzin. Do czasu zastosowania zmian pokazywana jest dotychczasowa data ważności subskrypcji.

Rozwiązanie

Aby ręcznie sprawdzić dostępność aktualizacji na urządzeniu z systemem Android, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz program F-Secure SAFE.
  2. Naciśnij przycisk menu znajdujący się w lewym górnym rogu ekranu i wybierz opcje Więcej > Aktualizacje. Zostanie otwarta strona Aktualizacje.
  3. Wybierz opcję Aktualizuj teraz. Produkt sprawdzi, czy na naszym serwerze są dostępne aktualizacje, i w razie potrzeby pobierze je na urządzenie.
Gdy zakończy się sprawdzanie dostępności aktualizacji, produkt będzie aktualny i wyświetli się nowa data ważności.

Wersja tego artykułu w języku angielskim

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Historia wersji
Nr wersji
3 z 3
Ostatnia aktualizacja:
‎15-02-2016 01:27 PM
Zaktualizowano przez: