Otrzymuję komunikat „Nie można przenieść subskrypcji na to urządzenie”. Co mam zrobić?

Question

Otrzymuję komunikat „Nie można przenieść subskrypcji na to urządzenie”. Co mam zrobić?

Answer

Ten komunikat o błędzie jest wyświetlany, gdy serwer aktualizacji nie jest w stanie uwierzytelnić subskrypcji na danym urządzeniu. Powodem niepowodzenia uwierzytelniania może być wykonanie więcej niż trzech prób przeniesienia aplikacji Mobile Security i subskrypcji usługi na inne urządzenie. Po trzykrotnej zmianie urządzenia subskrypcji nie można aktywować na nowym urządzeniu. Aby przenieść subskrypcję więcej niż trzy razy, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Historia wersji
Nr wersji
2 z 2
Ostatnia aktualizacja:
‎26-05-2016 08:58 AM
Zaktualizowano przez: