Nie widać baneru Ochrona bankowości po otwarciu witryny banku

Objawy

Podczas odwiedzania witryny bankowości nie jest wyświetlany baner Ochrona bankowości.

Diagnoza

Ochrona bankowości może nie być uaktywniana po otwarciu witryny bankowości z kilku powodów. Na przykład:
  • Aby przyspieszyć proces uruchamiania komputera, nasz produkt odczekuje chwilę przed załadowaniem interfejsu użytkownika. Jeśli rozpoczniesz sesję bankowości natychmiast po uruchomieniu komputera, ten interfejs może nie pojawić się od razu.
  • Istnieje 60-sekundowe opóźnienie po zakończeniu poprzedniej sesji bankowości. Jeśli w tym czasie zostanie otwarta nowa sesja, ochrona bankowości nie zostanie uaktywniona.
  • Być może produkt został uaktualniony w tle.
  • Dany bank online może nie znajdować się w naszej bazie danych.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
  • Upewnij się, że korzystasz z obsługiwanej przeglądarki: Internet Explorer 11, Mozilla Firefox (ostatnie dwie wersje główne), Google Chrome (ostatnie dwie wersje główne).
    Uwaga: Przeglądarka Microsoft Edge nie jest obsługiwana ze względu na brak wtyczki do przeglądarki Edge.
  • Sprawdź, czy Ochrona bankowości jest włączona w ustawieniach:
    1. Otwórz produkt zabezpieczający firmy F-Secure.
    2. Wybierz opcję Ustawienia > Ochrona przeglądania.
    3. W sekcji Ochrona bankowości kliknij suwak, aby włączyć Ochronę bankowości. Uwaga: do zmiany tych ustawień wymagane są uprawnienia administratora.
  • Jeśli produkt został uaktualniony, ponownie uruchom przeglądarkę i spróbuj jeszcze raz skorzystać z bankowości online.
  • Przełączanie funkcji zabezpieczeń produktu:
    1. Otwórz produkt zabezpieczający firmy F-Secure.
    2. Wybierz pozycję Narzędzia > Wyłącz wszystkie funkcje zabezpieczeń.
    3. Wybierz opcję Wyłącz.Uwaga: do zmiany tych ustawień wymagane są uprawnienia administratora.
    4. Na stronie głównej produktu wybierz opcję Włącz, aby ponownie włączyć wszystkie funkcje zabezpieczeń.
  • Sprawdź, czy rozszerzenie Ochrona przeglądania jest włączona w używanej przeglądarce:
  • Spróbuj przejść do innego banku online. Jeśli tam funkcja działa, oznacza to, że Twój bank online prawdopodobnie nie znajduje się w naszej bazie danych. Prześlij dane banku online do analizy w naszym laboratorium:
    1. Kliknij opcję Submit a Sample (Prześlij próbkę).
    2. Na karcie URL Sample (Próbka adresu URL) wklej adres internetowy (URL) banku online w polu tekstowym Sample URL or IP address (Adres URL lub adres IP próbki).
    3. Zaznacz pole I want to give more details about this sample and to be notified of the analysis results (Chcę podać więcej informacji o tej próbce i otrzymać powiadomienie o wynikach) i wypełnij formularz kontaktowy.
    4. W obszarze URL Type (Typ adresu URL) wybierz pozycję Banking Protection related issue or problem (Problem związany z ochroną bankowości).
    5. W obszarze Problem Type (Typ problemu) wybierz pozycję Banking session does not activate when entering site(Sesja ochrony bankowości nie rozpoczyna się po otwarciu witryny).
    6. Podaj temat i opis próbki, udowodnij, że nie jesteś robotem, po czym kliknij opcję Submit URL sample (Prześlij próbkę adresu URL).

Jeśli problem nie ustąpi, może być konieczne ponowne zainstalowanie produktu firmy F-Secure.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Historia wersji
Nr wersji
6 z 6
Ostatnia aktualizacja:
‎11-10-2019 02:15 PM
Zaktualizowano przez:
 
Etykiety (4)