Nie chcę używać sieci komórkowej. Czy są dostępne inne metody ręcznej aktywacji lub aktualizacji aplikacji?

Pytanie

Nie chcę używać sieci komórkowej. Czy są dostępne inne metody ręcznej aktywacji lub aktualizacji aplikacji?

Odpowiedź

Podczas połączenia aplikacje klienckie są uwierzytelniane i weryfikowane na podstawie różnych czynników, m.in. w zależności od używanego typu subskrypcji i klucza subskrypcji. Aplikacji na telefonie nie można zaktualizować ręcznie bez aktywnego połączenia z Internetem. W celu uniknięcia kosztów transmisji danych w sieci komórkowej warto użyć połączenia Wi-Fi.

 

Wersja tego artykułu w języku angielskim

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Historia wersji
Nr wersji
4 z 4
Ostatnia aktualizacja:
‎30-03-2016 04:05 PM
Zaktualizowano przez: