Które przeglądarki są obsługiwane przez usługę F-Secure SAFE?

Usługa F-Secure SAFE obsługuje poniższe przeglądarki internetowe.

  • Microsoft Edge
  • Internet Explorer 11 i nowsze wersje
  • Mozilla Firefox, dwie ostatnie wersje główne
  • Google Chrome, dwie ostatnie wersje główne
  • Przeglądarka systemu Android (4.x i nowsze wersje)
  • Safari w systemie iOS
Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Historia wersji
Nr wersji
9 z 9
Ostatnia aktualizacja:
‎11-10-2019 02:05 PM
Zaktualizowano przez: