Koniec okresu obsługi systemu Android 4.x dla produktu F-Secure SAFE

Obsługa systemu Android 4.x (oraz jego wcześniejszych wersji) dla produktu F-Secure SAFE została zakończona w lutym 2018 r. Decyzja o wprowadzeniu tej zmiany została podjęta na podstawie zakończenia obsługi ostatniej wersji systemu Android serii 4.x przez firmę Google (czyli wersji Android 4.4 KitKat), która tym samym przestała zapewniać poprawki zabezpieczeń dla tej wersji.

Co oznacza zakończenie obsługi?

Zakończenie obsługi oznacza, że w przypadku zainstalowania naszego produktu zabezpieczającego na urządzeniu z systemem operacyjnym Android 4.x nie możemy zagwarantować skutecznej ochrony tego urządzenia. W rezultacie zakończenia obsługi systemu Android 4.x dla produktu F-Secure SAFE urządzenia z tym systemem nie będą otrzymywały ważnych aktualizacji zabezpieczeń, przez co mogą być bardziej narażone na zagrożenia.

Co mam zrobić?

Zdecydowanie zalecamy uaktualnienie systemu operacyjnego Android do jednej z wersji, które nadal otrzymują aktualizacje zabezpieczeń. Najnowsze wersje systemów operacyjnych są wyposażone w najlepsze technologie zabezpieczające i są w pełni obsługiwane przez producenta, który na bieżąco udostępnia odpowiednie aktualizacje zabezpieczeń i ulepszenia.

Co się dzieje z moim oprogramowaniem po zakończeniu obsługi?

Jeśli masz ważną licencję na nasz produkt zabezpieczający i zaktualizujesz system operacyjny, ta licencja będzie nadal ważna na obsługiwanych platformach.

Uwaga: Aby sprawdzić wymagania systemowe naszych domowych produktów zabezpieczających, zapoznaj się z tymi artykułami:

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Historia wersji
Nr wersji
7 z 7
Ostatnia aktualizacja:
‎11-10-2019 01:59 PM
Zaktualizowano przez:
 
Etykiety (3)