Jak zmienić język produktu na komputerze PC?

Produkt automatycznie wykrywa domyślny język systemu i ustawia ten sam. W trakcie instalacji można wybrać preferowany język na stronie konfiguracji produktu F-Secure SAFE (tej samej, na której akceptuje się umowę licencyjną użytkownika).

Jeśli później zechcesz zmienić język produktu, konieczne będzie zainstalowanie produktu od nowa i wybranie odpowiedniego języka w trakcie instalacji.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Historia wersji
Nr wersji
8 z 8
Ostatnia aktualizacja:
‎11-10-2019 03:00 PM
Zaktualizowano przez: