Jak zaplanować skanowanie?

Możesz skonfigurować automatyczne skanowanie komputera w poszukiwaniu wirusów i innych szkodliwych aplikacji i usuwanie ich, gdy komputer nie jest używany. Możesz także ustawić okresowe uruchamianie skanowania, aby mieć pewność, że komputer nie jest zainfekowany.

 1. Otwórz produkt zabezpieczający firmy F-Secure.
 2. Wybierz opcję Ustawienia > Skanowanie zaplanowane.
 3. Kliknij suwak, aby włączyć skanowanie zaplanowane.
 4. Wybierz czas rozpoczęcia skanowania.
  Opcja Opis
  Codziennie Komputer będzie skanowany codziennie.
  Co tydzień Komputer będzie skanowany w wybrane dni tygodnia. Wybierz dni z listy.
  Co miesiąc Komputer będzie skanowany w wybrane dni miesiąca. Aby wybrać dni:
  1. Wybierz jedną z opcji Dzień.
  2. Z listy obok wybranego dnia wybierz dzień miesiąca.
 5. Określ czas rozpoczęcia skanowania w wybrane dni.
  Opcja Opis
  Godzina rozpoczęcia Skanowanie będzie uruchamiane o określonej godzinie.
  Jeśli komputer nie jest używany przez Skanowanie będzie uruchamiane, jeśli komputer nie będzie używany przez określony czas.
 6. Możesz zoptymalizować sposób zaplanowanego skanowania komputera.
  1. Wybierz opcję Uruchom skanowanie z niskim priorytetem, aby zaplanowane skanowanie miało mniejszy wpływ na wydajność komputera. Skanowanie z niskim priorytetem trwa dłużej.
  2. Zaznacz opcję Skanuj tylko znane typy plików, aby skanować tylko pliki, które z dużym prawdopodobieństwem mogą być szkodliwe, na przykład pliki wykonywalne. Zaznaczenie tej opcji przyspiesza skanowanie. Jeśli pozostanie ona niezaznaczona, skanowanie obejmie wszystkie pliki. Do znanych typów plików należą pliki z następującymi rozszerzeniami: com, doc, dot, exe, htm, ini, jar, pdf, scr, wma, xml, zip.
  3. Wybierz opcję Skanuj wewnątrz plików skompresowanych, aby skanować pliki, które znajdują się w skompresowanych archiwach, takich jak pliki ZIP. Wybranie tej opcji spowalnia skanowanie. Pozostaw tę opcję niezaznaczoną, aby skanować plik archiwum, ale nie pliki, które się w nim znajdują.
 7. Kliknij przycisk OK.

Uwaga: Zaplanowane skanowanie jest anulowane, jeśli włączony jest tryb gry. Po wyłączeniu trybu gry skanowanie jest przeprowadzane zgodnie z harmonogramem.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Historia wersji
Nr wersji
3 z 3
Ostatnia aktualizacja:
‎21-03-2018 11:32 AM
Zaktualizowano przez:
 
Etykiety (3)