anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

Jak zainstalować program F-Secure SAFE na komputerze PC?

Aby zainstalować aplikację F-Secure SAFE, musisz spełnić te warunki:

 • System Windows jest aktualny.
 • Nieobsługiwane oprogramowanie innych producentów zostało odinstalowane.
 • Twoje konto użytkownika na komputerze ma uprawnienia administratora.
 • Masz aktywne konto usługi My F-Secure. Aby dowiedzieć się, jak utworzyć konto, zobacz artykuł Jak utworzyć konto w usłudze My F-Secure?
 • Masz połączenie z Internetem.

Uwaga: Poniżej opisaliśmy czynności umożliwiające zainstalowanie programu F-Secure SAFE na używanym komputerze.

 1. Zaloguj się na koncie usługi My F-Secure za pomocą nazwy użytkownika i hasła.
 2. W usłudze My F-Secure wybierz pozycję Aplikacje TOTAL na górnym pasku.
 3. Na pulpicie nawigacyjnym usługi My F-Secure wybierz pozycję SAFE.
 4. Wybierz pozycję Dodaj urządzenie. Zostanie wyświetlone okno Czyje urządzenie chcesz chronić?.
 5. Wybierz opcję Moje urządzenie, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj. Zostanie wyświetlone okno Wybierz typ urządzenia.
 6. Wybierz opcję Ten komputer, a następnie wybierz opcję Pobierz na komputer z systemem Windows.
 7. W zależności od używanej przeglądarki:
  • Plik instalacyjny zostanie pobrany automatycznie.
  • Zostanie wyświetlona prośba o zapisanie pliku. W wyświetlonym monicie wybierz pozycję Zapisz plik.
 8. Naciśnij klawisze Ctrl+J na klawiaturze, aby otworzyć folder pobranych plików i znaleźć plik.
 9. Kliknij plik instalatora (na przykład F-Secure-Safe-Network-Installer_xxxxxxxxxxxxx_.exe), aby uruchomić instalator. Jeśli zostanie wyświetlone okno Kontrola konta użytkownika, wybierz przycisk Tak. Rozpocznie się konfigurowanie.
 10. Wybierz pozycję Zaakceptuj i zainstaluj, aby rozpocząć instalowanie.

  Uwaga: Jeśli chcesz dostarczać anonimowe dane dotyczące zabezpieczeń do usługi F-Secure Security Cloud, zaznacz pole wyboru znajdujące się w oknie.

 11. Po otwarciu okna powitania wybierz przycisk Kontynuuj. Instalacja powinna potrwać mniej niż minutę.

Aplikacja F-Secure SAFE jest teraz zainstalowana na urządzeniu i zapewnia mu ochronę.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Historia wersji
Nr wersji
18 z 18
Ostatnia aktualizacja:
wczoraj
Zaktualizowano przez: