Jak zabezpieczyć inne urządzenia przy użyciu usługi F-Secure SAFE?

Zanim usługa F-Secure SAFE będzie mogła chronić urządzenia, upewnij się, że:

Dzięki subskrypcji F-Secure SAFE lub F-Secure TOTAL możesz chronić także inne komputery i urządzenia przenośne, wysyłając łącze instalacyjne za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS.

 1. Aby chronić inne urządzenia:
  1. Zaloguj się na koncie usługi My F-Secure za pomocą nazwy użytkownika i hasła.
  2. W usłudze My F-Secure wybierz pozycję Aplikacje TOTAL na górnym pasku.
  3. Na pulpicie nawigacyjnym usługi My F-Secure wybierz pozycję SAFE.
  4. Wybierz pozycję Dodaj urządzenie. Zostanie wyświetlone okno Czyje urządzenie chcesz chronić?.
  5. Wybierz opcję Moje urządzenie, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj. Zostanie wyświetlone okno Wybierz typ urządzenia.
  6. Wybierz pozycję Inny komputer, Tablet lub Telefon w zależności od tego, jakie urządzenie chcesz chronić i wybierz opcję Kontynuuj.
  7. Wybierz opcję Wyślij pocztą e-mail lub Wyślij w wiadomości SMS, wpisz adres e-mail lub numer telefonu i wybierz opcję Wyślij, aby wysłać na odpowiednie urządzenie łącze instalacyjne usługi SAFE.
  8. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości, aby zainstalować usługę SAFE.
 2. Na urządzeniu, które chcesz chronić:
  1. Wybierz łądze w wiadomości SMS lub wybierz pozycję Zainstaluj teraz w wiadomości e-mail.

   Aplikacja F-Secure SAFE automatycznie wybierze typ urządzenia.

  2. Wybierz typ urządzenia, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

   Na urządzeniu przenośnym zostanie otwarty sklep Google Play lub App Store. W przypadku komputera PC/Mac zostanie pobrany instalator.

Instalacja aplikacji F-Secure SAFE może wyglądać trochę inaczej na różnych urządzeniach.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Historia wersji
Nr wersji
12 z 12
Ostatnia aktualizacja:
‎11-10-2019 03:07 PM
Zaktualizowano przez: