Jak wykluczyć plik lub folder ze skanowania?

Niekiedy zachodzi potrzeba wykluczenia pliku lub folderu ze skanowania. Wykluczone elementy nie są skanowane, dopóki nie zostaną usunięte z listy wykluczonych elementów.

Aby wykluczyć plik lub folder ze skanowania:

  1. Otwórz główny interfejs użytkownika.
  2. Wybierz pozycję Narzędzia, a następnie Kontrola aplikacji i plików.

    Uwaga: Aby mieć dostęp do tych ustawień, musisz mieć uprawnienia administratora.

  3. Wybierz kartę Wykluczone. W tym widoku wyświetlana jest lista wykluczonych lokalizacji i aplikacji.
  4. Kliknij przycisk Dodaj nowe.
  5. Wybierz plik lub folder, który chcesz wykluczyć, i kliknij przycisk OK. Wybrane pliki, dyski i foldery nie będą uwzględniane podczas skanowania przeprowadzanego w przyszłości.
  6. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno.

Uwaga: Skanowanie w czasie rzeczywistym i skanowanie ręczne korzystają z tej samej listy wykluczeń. Jeśli chcesz, aby wykluczony plik lub folder był znów brany pod uwagę podczas skanowania w czasie rzeczywistym albo skanowania ręcznego, na karcie Wykluczone kliknij Usuń obok odpowiedniego pliku lub folderu.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Historia wersji
Nr wersji
5 z 5
Ostatnia aktualizacja:
‎11-10-2019 03:02 PM
Zaktualizowano przez: