Jak wykluczyć aplikację ze skanowania?

Pytanie

Jak wykluczyć aplikację ze skanowania?

Odpowiedź

Aplikacji nie można wykluczać bezpośrednio. Nowe aplikacje pojawiają się na liście wykluczeń tylko w wyniku wykluczenia ich w trakcie skanowania.

 

Jeśli funkcja skanowania wykryje aplikację, która zachowuje się jak oprogramowanie szpiegujące lub ryzykowne, ale użytkownik wie, że jest ona bezpieczna, może wykluczyć ją ze skanowania, tak aby produkt nie wyświetlał więcej ostrzeżeń dotyczących tej aplikacji. Jeśli jednak aplikacja zachowuje się jak wirus lub inne złośliwe oprogramowanie, nie można jej wykluczyć.

 

Aplikacje wykluczone ze skanowania można wyświetlać i usuwać z listy elementów wykluczonych, gdyby w przyszłości miały być znowu uwzględniane podczas skanowania. Aby wyświetlić aplikacje wykluczone ze skanowania:

 

  1. Kliknij ikonę produktu na pasku zadań systemu, aby otworzyć główny interfejs użytkownika.
  2. Kliknij pozycję Ustawienia.
  3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • W ustawieniach zabezpieczeń wybierz pozycję Ochrona antywirusowa.
    • Wybierz opcje Inne ustawienia > Skanowanie ręczne.
  1. Kliknij łącze Wyklucz pliki ze skanowania. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wyklucz ze skanowania.
  2. Na karcie Aplikacje wyświetlane są aplikacje wykluczone ze skanowania.

 

Wersja tego artykułu w języku angielskim

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Historia wersji
Nr wersji
3 z 3
Ostatnia aktualizacja:
‎07-04-2016 05:42 AM
Zaktualizowano przez: