Jak włączyć lub wyłączyć Ochronę bankowości? (Windows)

Gdy włączysz Ochronę bankowości, wszystkie sesje bankowości internetowej będą chronione. Otwarcie strony bankowej lub rozpoczęcie płatności internetowej spowoduje aktywację Ochrony bankowości i będą dozwolone tylko połączenia uznawane za bezpieczne.

Aby włączyć lub wyłączyć Ochronę bankowości:

  1. Otwórz program F-Secure SAFE.
  2. Kliknij pozycję Ustawienia.
  3. Wybierz kartę Ochrona bankowości w lewym okienku i przesuń suwak na pozycję włączoną lub wyłączoną.
  4. Kliknij przycisk OK, aby zastosować zmiany.
Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Historia wersji
Nr wersji
5 z 5
Ostatnia aktualizacja:
‎01-07-2019 07:51 PM
Zaktualizowano przez:
 
Etykiety (1)