Jak włączyć lub wyłączyć Ochronę bankowości? (Mac)

Gdy włączysz Ochronę bankowości, wszystkie sesje bankowości internetowej będą chronione. Otwarcie strony bankowej lub rozpoczęcie płatności internetowej spowoduje aktywację Ochrony bankowości i będą dozwolone tylko połączenia uznawane za bezpieczne.

Aby włączyć lub wyłączyć Ochronę bankowości:

  1. Otwórz program F-Secure SAFE.
  2. Kliknij pozycję Preferencje.
  3. Wybierz kartę Ochrona przeglądania.
  4. Kliknij kłódkę u dołu okna, aby wprowadzić zmiany.
  5. Wpisz hasło administratora, aby zezwolić Preferencjom systemowym na wprowadzanie zmian, a następnie kliknij przycisk OK.
  6. Zaznacz pole Włącz Ochronę bankowości lub usuń jego zaznaczenie.
  7. Kliknij kłódkę, aby zastosować zmiany.
Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Historia wersji
Nr wersji
7 z 7
Ostatnia aktualizacja:
‎11-10-2019 03:10 PM
Zaktualizowano przez:
 
Etykiety (3)