Jak usunąć wszystkie dane z urządzenia przy użyciu portalu My F-Secure?

Jeśli podejrzewasz, że Twoje urządzenie zostało skradzione, możesz zdalnie usunąć z niego wszystkie swoje prywatne dane i aplikacje.

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w aplikacji SAFE for Android i wymaga włączenia na urządzeniu ustawienia „Zablokuj urządzenie/Wyczyść pamięć urządzenia”. Domyślnie jest ono wyłączone. Aby je włączyć, aplikacja F-Secure SAFE musi mieć uprawnienia administratora urządzenia. Na urządzeniach z systemem Android 6.0 polecenie wyczyszczenia pamięci nie pozwala automatycznie wymazać karty SD ze względu na zapytanie o uprawnienia, które zostało wprowadzone w wersji 6.0 tego systemu.

  1. Zaloguj się w usłudze My F-Secure na innym komputerze lub urządzeniu.
  2. Na stronie My F-Secure znajdź urządzenie, którego pamięć chcesz wyczyścić.
  3. Kliknij ikonę urządzenia. Zostanie wyświetlone okno zawierające podstawowe informacje o urządzeniu.
  4. Kliknij pozycję Lokalizator.
  5. W oknie Lokalizator wybierz opcję Wyczyść.
  6. Aby usunąć wszystkie dane z urządzenia, kliknij lub naciśnij przycisk Wyczyść. Wyczyszczenie pamięci urządzenia powoduje usunięcie z niego wszystkich danych, w tym aplikacji F-Secure SAFE. Jednocześnie urządzenie zostaje usunięte z portalu My F-Secure.
Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Historia wersji
Nr wersji
6 z 6
Ostatnia aktualizacja:
‎11-10-2019 02:58 PM
Zaktualizowano przez: