Jak ustawić zaufany numer na potrzeby Lokalizatora?

Jeśli ktoś zmieni kartę SIM w Twoim urządzeniu, na zaufany numer zostanie wysłane powiadomienie. Aby skonfigurować zaufany numer, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz program F-Secure SAFE.
  2. Wybierz opcję Lokalizator.
  3. W sekcji Ustawienia zaawansowane > Zaufany numer wpisz odpowiedni numer telefonu komórkowego w formacie międzynarodowym. Po wpisaniu w polu zaufanego numeru zostanie on automatycznie zapisany.
Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Historia wersji
Nr wersji
5 z 5
Ostatnia aktualizacja:
‎11-10-2019 03:09 PM
Zaktualizowano przez:
 
Etykiety (3)