Jak tworzyć nowe konta użytkowników?

Pytanie

Jak tworzyć nowe konta użytkowników?

Odpowiedź

Zalecamy skonfigurowanie oddzielnych kont użytkowników systemu Windows dla każdego członka rodziny. Gdy każdy użytkownik komputera ma swoje własne konto systemu Windows, możesz ustawić różne uprawnienia dla poszczególnych osób.

 

Aby utworzyć nowe konta użytkowników

 

  1. Kliknij ikonę produktu na pasku zadań systemu, aby otworzyć główny interfejs użytkownika.
  2. Kliknij pozycję Ochrona przeglądania u dołu okna. Zostanie otwarte okno Ochrona przeglądania z listą istniejących kont użytkowników.
  3. Aby utworzyć nowe konto, wybierz pozycję Utwórz nowe.

    user_accounts_cropped.PNG

    Spowoduje to otwarcie ustawień kont użytkowników w systemie Windows.
  4. Podaj wymagane informacje, aby utworzyć lub edytować konto użytkownika.

Więcej informacji o kontach użytkowników można znaleźć w bazie wiedzy firmy Microsoft (Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP).

 

 Wersja tego artykułu w języku angielskim

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Historia wersji
Nr wersji
4 z 4
Ostatnia aktualizacja:
‎18-04-2016 03:41 PM
Zaktualizowano przez: