Jak sprawdzić wersję systemu operacyjnego mojego komputera Mac?

Question

Jak sprawdzić wersję systemu operacyjnego mojego komputera Mac?

Answer

Kliknij logo Apple w lewym górnym rogu ekranu i wybierz pozycję Ten Macintosh. Wersja systemu operacyjnego jest widoczna w pierwszym wierszu opisu stanu.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Historia wersji
Nr wersji
2 z 2
Ostatnia aktualizacja:
‎25-05-2016 03:48 PM
Zaktualizowano przez: