Jak sprawdzić, czy produkt zabezpieczający dla komputera Mac został zainstalowany i działa prawidłowo?

Question

Jak sprawdzić, czy produkt zabezpieczający dla komputera Mac został zainstalowany i działa prawidłowo?

Answer

Ikona stanu produktu powinna mieć kolor zielony i powinien być wyświetlany komunikat „Twój komputer jest chroniony”.

 

Jeśli po zainstalowaniu produktu w interfejsie użytkownika jest widoczny komunikat „Twój komputer nie jest chroniony”, można rozwiązać ten problem w następujący sposób:

 

  1. Kliknij pozycję Zarządzaj subskrypcją i wprowadź klucz subskrypcji (xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).
  2. Kliknij przycisk Ustaw.

Jeśli klucz subskrypcji jest prawidłowy, ikona stanu produktu zmieni kolor na zielony, a produkt będzie w pełni sprawny.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Historia wersji
Nr wersji
2 z 2
Ostatnia aktualizacja:
‎26-05-2016 10:03 AM
Zaktualizowano przez: