Jak sprawdzić, czy najnowsze aktualizacje są zainstalowane?

Aktualizacje automatyczne są włączane od razu po zainstalowaniu oprogramowania firmy F-Secure. Jeśli komputer jest połączony z Internetem, produkt firmy F-Secure co dwie godziny sprawdza dostępność nowych aktualizacji i w razie potrzeby pobiera je.

Cały pakiet aktualizacji jest dość duży, a czas pobierania zależy od szybkości połączenia internetowego. Jeśli komputer był wyłączony przez co najmniej siedem dni, to zostanie pobrany i zainstalowany cały pakiet aktualizacji, co może potrwać dłużej niż w przypadku zwykłych aktualizacji przeprowadzanych codzienne.

Uwaga: W celu maksymalnego skrócenia czasu potrzebnego na pobieranie zalecamy, aby komputer łączył się z Internetem co najmniej raz w tygodniu.

 1. Aby sprawdzić najnowsze (ostatnio wykonane) aktualizacje bazy danych:
  1. Kliknij ikonę produktu na pasku zadań systemu, aby otworzyć główny interfejs użytkownika.
  2. Kliknij pozycję Ustawienia.
  3. Wybierz opcje Inne ustawienia Aktualizacje bazy danych.

  Na stronie będą widoczne data i wersja pakietu aktualizacji bazy danych o najwyższym numerze. Należy pamiętać, że pakiet aktualizacji o najwyższym numerze nie musi być najnowszą pobraną aktualizacją.

 2. Aby sprawdzić najnowsze zainstalowane aktualizacje poszczególnych aparatów skanowania dostępnych w produkcie:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę produktu na pasku zadań systemu i wybierz w menu polecenie Otwórz typowe ustawienia.
  2. W sekcji Instalacja wybierz opcję Aktualizacje.

  W tabeli Aktualizacje możesz sprawdzić wersje ostatniej aktualizacji poszczególnych aparatów.

 3. Ręczne sprawdzanie dostępnych aktualizacji
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę produktu na pasku zadań systemu, a następnie kliknij polecenie Sprawdź dostępność aktualizacji.

  Produkt sprawdzi dostępność nowych aktualizacji i natychmiast je zainstaluje.

Wersja tego artykułu w języku angielskim

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Historia wersji
Nr wersji
4 z 4
Ostatnia aktualizacja:
‎09-06-2016 08:50 PM
Zaktualizowano przez:
 
Etykiety (2)