Jak przeprowadzić pełne skanowanie komputera?

Pełne skanowanie komputera umożliwia uzyskanie całkowitej pewności, że na komputerze nie ma złośliwego ani ryzykownego oprogramowania. Skanowanie tego typu zajmuje najwięcej czasu. Stanowi połączenie funkcji skanowania w poszukiwaniu wirusów i funkcji skanowania dysku twardego. Ta funkcja przeprowadza również sprawdzanie pod kątem plików ukrytych przez programy typu „rootkit”.

 1. Otwórz produkt zabezpieczający firmy F-Secure.
 2. Na stronie głównej wybierz opcję Ustawienia.

  Zostanie otwarta strona Ustawienia.

  Uwaga: Aby mieć dostęp do tych ustawień, musisz mieć uprawnienia administratora.

 3. Wybierz pozycję Ustawienia skanowania, a następnie w sekcji Skanowanie ręczne:
  • Usuń zaznaczenie pola Skanuj tylko znane typy plików (szybsze), aby skanować wszystkie pliki.
  • Wybierz opcję Skanuj w plikach skompresowanych (wolniejsze), aby skanować pliki znajdujące się w skompresowanych archiwach, np. plikach ZIP.
 4. Zamknij ustawienia i wróć do strony głównej. Wybierz opcję Narzędzia > Opcje skanowania w poszukiwaniu wirusów > Pełne skanowanie komputera.

Wskazówka: Jeśli złośliwe pliki nie zostały oczyszczone lub usunięte albo uważasz, że określone prawidłowe pliki i aplikacje stanowią potencjalne zagrożenie, prześlij próbkę do naszego zespołu ds. złośliwego oprogramowania.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Historia wersji
Nr wersji
6 z 6
Ostatnia aktualizacja:
‎11-10-2019 02:56 PM
Zaktualizowano przez: