Jak przenieść subskrypcję na inny komputer?

Question

Produkt jest zainstalowany, a subskrypcja została zarejestrowana. Jak przenieść subskrypcję na inny komputer?

Answer

Jeśli subskrypcja obejmuje tylko jedną instalację, można ją przenieść na inny komputer. Aby to zrobić, zainstaluj produkt zabezpieczający na innym komputerze przy użyciu tego samego klucza subskrypcji. Subskrypcja zostanie przeniesiona na nowy komputer, a poprzednia instalacja przestanie działać.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Historia wersji
Nr wersji
2 z 2
Ostatnia aktualizacja:
‎26-05-2016 10:00 AM
Zaktualizowano przez: