Jak przenieść instalację (licencję) produktu F-Secure Internet Security na inny komputer?

Nie trzeba ręcznie przenosić licencji. Odbywa się to automatycznie w tle. Jeśli instalowanie produktu F-Secure Internet Security wyczerpie wszystkie dostępne licencje, oprogramowanie wykryje, że wykonano maksymalną liczbę instalacji w ramach subskrypcji (liczbę użytych licencji) i ponownie przypisze licencje w następujący sposób:

  1. Licencje dostępne w ramach subskrypcji zostaną zwolnione na urządzeniach.
  2. Do nowej instalacji zostanie przypisana pierwsza licencja dostępna w ramach subskrypcji.
  3. Pozostałym urządzeniom z zainstalowanym produktem Internet Security zostaną ponownie przypisane dostępne licencje.

Uwaga: Jeśli produkt Internet Security jest zainstalowany na liczbie urządzeń przekraczającej liczbę licencji dostępnych w ramach subskrypcji, ostatnie urządzenie, które połączy się z serwerem nie otrzymuje licencji. Na tym urządzeniu można odinstalować produkt Internet Security.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Historia wersji
Nr wersji
7 z 7
Ostatnia aktualizacja:
‎11-10-2019 03:10 PM
Zaktualizowano przez: