Jak odinstalować produkt SAFE z komputera Mac?

Wykonaj poniższe czynności, aby odinstalować produkt F-Secure SAFE z komputera Mac.

  1. Otwórz program Finder.
  2. Wybierz pozycję Aplikacje.
  3. Dwukrotnie kliknij folder F-Secure.
  4. Dwukrotnie kliknij pozycję Odinstaluj F-Secure SAFE.
  5. Kliknij przycisk Odinstaluj i wpisz dane logowania administratora, gdy pojawi się taka prośba.
Poczekaj, aż produkt F-Secure SAFE zostanie odinstalowany z komputera Mac.
Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Historia wersji
Nr wersji
4 z 4
Ostatnia aktualizacja:
‎11-10-2019 03:13 PM
Zaktualizowano przez:
 
Etykiety (3)