Jak dodawać i usuwać witryny internetowe do wyjątków w programie F-Secure SAFE?

  1. Otwórz program F-Secure SAFE.
  2. Kliknij pozycję Ochrona przeglądania na dolnym pasku nawigacyjnym.
  3. Wybierz konto użytkownika, które chcesz edytować, i kliknij opcję Ustawienia. Jeśli zobaczysz monit Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Tak.
  4. Otwórz kartę Ochrona przeglądania. U dołu okna kliknij łącze Wyświetl wyjątki związane z witrynami.
    1. Aby dodać witrynę do wyjątków (umieścić ją na białej liście), otwórz kartę Dozwolone, kliknij przycisk Dodaj i wpisz adres URL w odpowiednim miejscu. Kliknij przycisk OK.
    2. Aby całkowicie zablokować witrynę (umieścić ją na czarnej liście), otwórz kartę Zabronione, kliknij przycisk Dodaj i wpisz adres URL w odpowiednim miejscu. Kliknij przycisk OK.
  5. Aby usunąć takie wyjątki, wybierz witrynę na odpowiedniej karcie (Dozwolone lub Zabronione) i kliknij przycisk Usuń.

Wersja tego artykułu w języku angielskim

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Historia wersji
Nr wersji
4 z 4
Ostatnia aktualizacja:
‎11-10-2019 02:59 PM
Zaktualizowano przez: