Jak aktywować kod subskrypcji po odnowieniu produktu F-Secure Internet Security?

Ten artykuł ma zastosowanie, jeśli są spełnione wszystkie te warunki:
  • Odnowiono już subskrypcję produktu F-Secure Internet Security.
  • Odebrano już nowy kod subskrypcji.

Zapamiętaj:

Kod subskrypcji znajdziesz w wiadomości e-mail z potwierdzeniem, którą wysyłamy po zakończeniu procesu zakupu. Jest on też wyświetlany na stronie Gotowe — ostatniej stronie procesu zakupu online.

Jeśli nie odnowiono jeszcze subskrypcji produktu F-Secure Internet Security, zapoznaj się z artykułem dotyczącym odnawiania.

Aktywowanie kodu
  1. Owórz produkt F-Secure Internet Security.
  2. W górnej części okna wybierz opcję Zarządzaj subskrypcją / Odnów teraz. Zostanie otwarte okno konfiguracji produktu firmy F-Secure.
  3. W polu Wprowadź kod subskrypcji podaj kod subskrypcji. Zostanie otwarte okno konfiguracji F-Secure.
  4. Kliknij przycisk Kontynuuj.

    Subskrypcja została odnowiona.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Historia wersji
Nr wersji
8 z 8
Ostatnia aktualizacja:
‎01-07-2019 07:52 PM
Zaktualizowano przez: