Jag startade programmet, men jag slutförde inte registreringen. Jag skulle fortfarande vilja utnyttja hela gratisperioden för tjänsten. Kan jag registrera mig igen senare på något sätt?

Fråga

Jag startade programmet, men jag slutförde inte registreringen. Jag skulle fortfarande vilja utnyttja hela gratisperioden för tjänsten. Kan jag registrera mig igen senare på något sätt?

Svar

Ja. Öppna programmet F-Secure SAFE och gå till vyn Prenumeration som innehåller alternativen Köp eller Ange en ny nyckel. Om du klickar på Köp visas registreringssidan igen. När du registrerat dig har du rätt att utnyttja det aktuella erbjudandet.

 

Denna artikel på engelska

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Revidering #
4 av 4
Senaste uppdatering:
‎31-03-2016 04:28 PM
Uppdaterat av: