Ik heb mijn vaste schijf geformatteerd. Moet ik het beveiligingsproduct voor Mac opnieuw registreren?

Question

Ik heb mijn vaste schijf geformatteerd. Moet ik het beveiligingsproduct voor Mac opnieuw registreren?

Answer

Nee, u hoeft het product niet opnieuw te registreren nadat u de vaste schijf van uw computer hebt geformatteerd. Als u de abonnementscode (xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx) nog hebt, kunt u het product opnieuw installeren en dezelfde code gebruiken.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versiegeschiedenis
Revisienr.
2 van 2
Laatste update:
‎23-05-2016 03:22 PM
Bijgewerkt door: