Hvorfor få jeg stadig påminnelser om fornyelse av et F-Secure Internet Security som utløper?

Når utløpsdatoen til F-Secure Internet Security-abonnementet nærmer seg, begynner produktet å minne deg på å fornye abonnementet.

E-postpåminnelsen om å fornye abonnementet sendes på grunnlag av kjøpsdatoen til produktet, ikke datoen da du installerte produktet og aktiverte beskyttelsen.

Hvis du stadig får e-postpåminnelser om fornyelse etter å ha fornyet abonnementet, har du mest sannsynlig fornyet abonnementet ved bruk av en annen e-postadresse. Fordi systemet ikke klarer å koble denne fornyelsen sammen med det første abonnementet, fortsetter det å sende deg e-postpåminnelser om abonnementet som utløper, til e-postadressen du brukte da du kjøpte det første abonnementet.

Du vil få en siste påminnelse per e-post etter det beregnede utløpet av abonnementet.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versjonslogg
Revidering #
3 av 3
Sist oppdatert:
‎03-09-2018 04:11 PM
Oppdatert av:
 
Etiketter (2)