Hvordan utelukker jeg en modifisert vertsfil fra skanning?

En modifisert vertsfil kan utløse en deteksjon (omdirigert vertsfil) selv om du har modifisert vertsfiloppføringen med hensikt, enten manuelt eller med et program du bruker. Skannemotorene i sikkerhetsproduktene våre kan ikke se om oppføringer i vertsfilen er endret med hensikt eller om det er gjort av skadelig programvare.

Hvis du vil utelukke vertsfilen fra skanning i fremtiden:

  1. Gå til hovedbrukergrensesnittet og velg Verktøy.
  2. Velg App- og filkontroll.
  3. Velg vertsfilen (den detekterte filen) på fanen I karantene, og velg deretter Tillat.
  4. Velg Ja. Da gjenopprettes filen fra karantene, og den utelukkes fra fremtidige skanninger.
Vertsfilen vises på Utelukket-fanen i sikkerhetsproduktet.
Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versjonslogg
Revidering #
8 av 8
Sist oppdatert:
‎11-10-2019 03:02 PM
Oppdatert av:
 
Etiketter (4)