Hvordan utelukker jeg en fil eller en mappe fra skanning?

Noen ganger ønsker du kanskje å utelukke en fil eller mappe fra skanning. Utelukkede elementer skannes ikke hvis du ikke fjerner dem fra listen over utelukkede elementer.

Slik utelukker du en fil eller mappe fra skanning:

  1. Åpne hovedgrensesnittet.
  2. Velg Verktøy og deretter App- og filkontroll.

    Merk: Du må ha administrative rettigheter for å få tilgang til disse innstillingene.

  3. Velg fanen Ekskludert. Denne visningen viser en liste over steder og programmer som er utelukket for øyeblikket.
  4. Klikk på Legg til ny.
  5. Velg filen eller mappen du vil utelukke, og klikk på OK. De valgte filene, stasjonene eller mappene blir utelukket fra fremtidige skanninger.
  6. Klikk på Lukk for å lukke vinduet.

Merk: Sanntids- og manuell skanning benytter de samme utelukkelsene. Hvis du ønsker å inkludere en utelukket fil eller mappe ved sanntids- eller manuell skanning, klikker du på Fjern på fanen Ekskludert for å fjerne filen eller mappen.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versjonslogg
Revidering #
5 av 5
Sist oppdatert:
‎11-10-2019 03:02 PM
Oppdatert av: