Hvordan udelader jeg en ændret værtsfil fra scanning?

En ændret værtsfil kan udløse en registrering (omdirigeret værtsfil), selv hvis du bevidst ændrede værtsfilens post manuelt eller med et program, som du bruger. Scanningsprocessen i vores sikkerhedsprodukter kan ikke kende forskel på, om poster i værtsfilen blev ændret med vilje eller af ondsindet software.

Sådan udelades værtsfilen fra scanning fremover:

  1. Gå til hovedbrugergrænsefladen, og vælg Værktøjer.
  2. Vælg App- og filstyring.
  3. Med fanen Sat i karantæne valgt skal du vælge værtsfilen (den registrerede fil) og derefter Tillad.
  4. Vælg Ja. Dette gendanner filen fra karantæne og udelader den fra efterfølgende scanninger.
Værtsfilen vises på fanen Udeladt i sikkerhedsproduktet.
Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Ændring #
8 af 8
Sidste opdatering:
‎11-10-2019 03:02 PM
Opdateret af:
 
Mærkater (4)