Hvordan tillater jeg all nettverkstrafikk midlertidig?

Hvis du slår brannmuren av, tillater du all nettverkstrafikk.

Advarsel: Vi anbefaler at du alltid har brannmuren slått på. Hvis du slår brannmuren av, blir datamaskinen sårbar for nettverksangrep. Hvis et program slutter å fungere fordi det ikke kan koble seg til Internett, endrer du brannmurinnstillingene i stedet for å slå brannmuren av.

Slik slår du brannmuren av:

  1. Åpne F-Secure-sikkerhetsproduktet.
  2. Klikk på Innstillinger. Merk: Du må ha administrative rettigheter for å slå sikkerhetsfunksjoner av.
  3. Velg Brannmur under Sikkerhetsinnstillinger.
  4. Klikk på den tilhørende skyveknappen for å slå brannmuren eller Av.
Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versjonslogg
Revidering #
3 av 3
Sist oppdatert:
‎21-03-2018 11:26 AM
Oppdatert av: