Hvordan spiller jeg av en alarm på enheten via Min F-Secure?

Hvis du har forlagt enheten, kan du spille av en alarm eksternt fra Min F-Secure som hjelp til å finne den SAFE-beskyttede enheten.

Merk: Innstillingen "Spill av alarm på enhet" må være aktivert på enheten for at funksjonen skal fungere. Denne innstillingen er som standard slått på.

  1. Logg på Min F-Secure fra en datamaskin eller enhet i nærheten.
  2. Min F-Secure-siden finner du enheten du vil spille av alarmen på, under sirkelen din.
  3. Klikk eller trykk på enhetsikonet. Dette henter opp et vindu med grunnleggende detaljer om den enheten.
  4. Klikk eller trykk på Finder.
  5. Klikk eller trykk på Alarm i Finner-vinduet.
  6. Aktiver alarmen ved å klikke eller trykke på den blå Alarm-knappen. Det kan ta noen minutter før alarmen starter.
  7. Når du finner enheten, kan du stoppe alarmen ved ganske enkelt å låse opp enheten.

Denne artikkelen på engelsk

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versjonslogg
Revidering #
3 av 3
Sist oppdatert:
‎15-02-2016 12:09 PM
Oppdatert av:
 
Etiketter (2)