Hvordan slår jeg Nettbankbeskyttelse på eller av? (Windows)

Når Nettbankbeskyttelse er slått på, vil nettbankbesøkene dine bli beskyttet. Bruk av bankens nettsted eller betalinger på nettet vil aktivere Nettbankbeskyttelse, slik at bare forbindelser som anses som trygge, tillates.

Slik slår du Nettbankbeskyttelse på eller av:

  1. Åpne F-Secure SAFE.
  2. Klikk på Innstillinger.
  3. Velg fanen Nettbankbeskyttelse i ruten til venstre, og sett skyveknappen i på- eller av-stilling.
  4. Klikk på OK for å ta i bruk.
Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versjonslogg
Revidering #
4 av 4
Sist oppdatert:
‎01-07-2019 07:45 PM
Oppdatert av:
 
Etiketter (3)