Hvordan slår jeg nettbankbeskyttelse på eller av? (Windows)

Når nettbankbeskyttelsen er slått på, beskyttes nettbankbesøkene dine. Bruk av bankens nettsted eller betaling på nettet vil aktivere nettbankbeskyttelsen, slik at bare forbindelser som anses som trygge, tillates mens dette pågår.

Slik slår du nettbankbeskyttelsen på eller av:

  1. Åpne F-Secure-sikkerhetsproduktet.
  2. Velg Innstillinger. Da åpnes Innstillinger-siden.
  3. Velg Sikker nettlesing i navigeringsfeltet til venstre.

    Merk: Du må ha administrative rettigheter for å kunne endre innstillingene.

  4. Klikk på glidebryteren under Nettbankbeskyttelse for å slå nettbankbeskyttelsen på/av.
Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versjonslogg
Revidering #
7 av 7
Sist oppdatert:
‎11-10-2019 03:10 PM
Oppdatert av:
 
Etiketter (5)