Hvordan planlegger jeg skanning?

Angi at datamaskinen skal skanne og fjerne virus og andre skadelige programmer automatisk når du ikke bruker den, eller angi at skanning skal utføres regelmessig for å forsikre deg om at datamaskinen er ren.

 1. Åpne F-Secure-sikkerhetsproduktet.
 2. Velg Innstillinger > Planlagt skanning.
 3. Klikk på skyveknappen for å slå planlagt skanning på.
 4. Velg når skanningen skal starte.
  Alternativ Beskrivelse
  Daglig Skann datamaskinen hver dag.
  Ukentlig Skann datamaskinen på valgte ukedager. Velg dagene fra listen.
  Månedlig Skann datamaskinen på valgte dager i måneden. Slik velger du dager:
  1. Velg et av alternativene for Dag.
  2. Velg dag i måneden fra listen ved siden av den valgte dagen.
 5. Velg når du vil starte skanningen på de valgte dagene.
  Alternativ Beskrivelse
  Starttidspunkt Start skanningen på angitt tidspunkt.
  Når maskinen ikke har vært i bruk i Start skanningen når datamaskinen ikke har vært brukt i løpet av en angitt tidsperiode.
 6. Du kan optimalisere måten den planlagte skanningen skanner datamaskinen på.
  1. Velg Kjør skanning med lav prioritet hvis du ønsker at den planlagte skanningen skal forstyrre mindre andre aktiviteter på datamaskinen. Kjøring av skanning med lav prioritet tar lengre tid.
  2. Velg Skann bare kjente filtyper for bare å skanne filer som har størst sannsynlighet for å være skadelige, for eksempel utførbare filer. Dette alternativet gjør skanningen raskere. La være å velge alternativet for å skanne alle filer. Filer med følgende filtyper er eksempler på kjente filtyper: com, doc, dot, exe, htm, ini, jar, pdf, scr, wma, xml og zip.
  3. Velg Skann i komprimerte filer for å skanne filer som er inne i komprimerte arkivfiler, for eksempel zip-filer. Skanningen går langsommere når du velger dette alternativet. La alternativet være umerket for å skanne arkivfiler, men ikke filer som er inne i dem.
 7. Klikk på OK.

Merk: Planlagte skanninger avbrytes når spillmodus er på. Når du slår av spillmodus, kjører de i henhold til tidsplanen igjen.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versjonslogg
Revidering #
3 av 3
Sist oppdatert:
‎21-03-2018 11:26 AM
Oppdatert av:
 
Etiketter (1)