Hvordan planlægger jeg en scanning?

Indstil din computer til at scanne og fjerne virus og andre skadelige programmer automatisk, når du ikke bruger den, eller indstil scanningen til at køre regelmæssigt for at sikre, at din computer ikke er inficeret.

 1. Åbn F-Secure-sikkerhedsproduktet.
 2. Vælg Indstillinger > Planlagt scanning.
 3. Klik på skyderen for at aktivere planlagt scanning.
 4. Vælg, hvornår scanningen skal starte.
  Indstilling Beskrivelse
  Dagligt Scan computeren hver dag.
  Ugentligt Scan computeren på de valgte ugedage. Vælg dagene på listen.
  Månedligt Scan computeren på de valgte dage i måneden. Sådan vælges dagene:
  1. Vælg en af følgende indstillinger for Dag:
  2. Vælg en dag i måneden fra listen ved siden af den valgte dag.
 5. Vælg, hvordan du ønsker at starte scanningen på udvalgte dage.
  Indstilling Beskrivelse
  Starttid Start scanningen på det angivne tidspunkt.
  Når computer ikke er brugt i Start scanningen, når du ikke har brugt computeren i det angivne tidsrum.
 6. Du kan optimere, hvordan den planlagte scanning scanner din computer.
  1. Vælg Kør scanning med lav prioritet, så den planlagte scanning har mindre indvirkning på andre aktiviteter på computeren. Det tager længere tid at køre en scanning med lav prioritet.
  2. Vælg Scan kun kendte filtyper for kun at scanne filer, der har størst sandsynlighed for at være skadelige, for eksempel eksekverbare filer. Scanningen bliver hurtigere, når denne indstilling vælges. Lad feltet være umarkeret for at scanne alle filer. Filerne med følgende filtyper er eksempler på kendte filtyper: com, doc, dot, exe, htm , ini, jar, pdf, scr, wma, xml, zip.
  3. Vælg Scan i kompromerede filer for at scanne filer, der findes i komprimerede arkivfiler, for eksempel zip-filer. Hvis du vælger denne indstilling, bliver scanningen langsommere. Lad feltet være umarkeret for at scanne arkivfilen, men ikke filerne i den.
 7. Klik på OK.

Bemærk: Planlagte scanninger annulleres, når spiltilstanden er slået til. Når du slår spiltilstanden fra, kører de efter planen igen.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Ændring #
3 af 3
Sidste opdatering:
‎21-03-2018 11:22 AM
Opdateret af: