Hvordan overfører jeg en F-Secure Internet Security-installasjon (eller lisens) til en annen datamaskin?

Du må ikke aktivt overføre lisensen; det skjer i stedet automatisk i bakgrunnen. Hvis du har brukt opp alle tilgjengelige lisenser når du installerer F-Secure Internet Security, oppdager programvaren at abonnementet har nådd det maksimale antall installasjoner (brukte lisenser), og omfordeler lisensene på denne måten:

  1. Lisensene som er tilgjengelig med abonnementet, blir frigitt fra enhetene.
  2. Den nye installasjonen blir tildelt den første ledige lisensen i abonnementet.
  3. De andre enhetene som har Internet Security installert, blir tildelt de ledige lisensene.

Merk: Hvis du har installert Internet Security på flere enheter enn abonnementet har ledige lisenser for, vil ikke den siste enheten som kobles til serverne, få noen lisens. Da kan du avinstallere Internet Security på denne datamaskinen.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versjonslogg
Revidering #
7 av 7
Sist oppdatert:
‎11-10-2019 03:10 PM
Oppdatert av: