Hvordan kan jeg utføre en full datamaskinskanning?

Bruk full datamaskinskanning når du vil være helt sikker på at det ikke er skadelig programvare eller risikoprogrammer på datamaskinen. Denne typen skanning tar lengst tid. Den kombinerer rask skadeprogramskanning og harddiskskanning. Den ser også etter elementer som kan være skjult av et rootkit.

  1. Åpne F-Secure-sikkerhetsproduktet.
  2. Klikk på Innstillinger > Manuell skanning.
    • Opphev merkingen av Skann bare kjente filtyper
    • Merk av for Skann i komprimerte filer
  3. Klikk på OK for å lagre innstillingene.
  4. Klikk på Verktøy.
  5. Velg Alternativer for virusskanning > Full datamaskinskanning.

Tips: Hvis det finnes skadelige filer som ikke er renset eller håndert, eller hvis visse legitime filer og programmer betraktes som en potensiell risiko, kan du sende en prøve til skadeprogramteamet vårt.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versjonslogg
Revidering #
3 av 3
Sist oppdatert:
‎21-03-2018 11:26 AM
Oppdatert av: